Skip to main content

Natuurlijk

Een park met natuurlijke ruimte.

In lijn met de Zeeuwse visie, is het park in balans met de natuur. 

Natuur krijgt de ruimte

Het Veerse Meer is een prachtig natuurgebied. Een paradijs voor recreanten, vogels en andere dieren. Ze leven rond het meer, in het water en op de eilanden. In de nieuwe opzet krijgt de natuur de ruimte. Zowel op het park als aan de rand waar we een extra natuurgebied toevoegen.

Het Waterpark Veerse Meer wordt aangelegd als een Zeeuws krekenlandschap met slikken en schorren. En er komt een extra stuk van 14 hectare beschermd Zeeuws landschap bij. Deze groene buffer is straks het overgangsgebied tussen het recreatiegebied en de omliggende natuur. Zo werkt het ontwerp mee aan de versterking en bescherming van de De Piet en het Natura 2000 gebied.

Samenwerken met de omgeving

We laten ons helpen door streekgenoten, omwonenden, natuurliefhebbers, specialisten van gemeente en provincie en kenners van het Zeeuws Landschap, Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieufederatie. Met de landschapsarchitecten praten zij over het nieuwe plan voor het park. Tijdens openingstijden van het park is de natuur op en rond het park straks voor iedereen toegankelijk.

Landschappelijk ontwerp 

In het ontwerp staat hoe de natuur op het park, rond het park en voor de omgeving eruit ziet. Met het park brengen we vroegere natuur terug: afwisseling van groen en water, grillige kreken en eindeloze vergezichten. Bosvlakken geven het park, zowel vanaf de weg als vanaf het water, een natuurlijk uiterlijk.

Duurzaam

Een park voor de toekomst. Waar natuur, milieu en cultuur belangrijk zijn. Bij de bouw en aanleg, maar ook straks in de exploitatie.

Buitengewoon

Een buitengewoon park in Zeeland. Dat zowel Zeeuwen als gasten unieke kansen biedt. Nu en in de toekomst.