Over het park

Waterpark Veerse Meer
Natuurlijk, duurzaam en buitengewoon

Buitengewoon genieten

Genieten met het hele gezin. Voor elk gezelschap is er een perfecte accommodatie: sfeervol en comfortabel. Hier kunnen gasten in alle rust de natuur beleven of genieten in een van de restaurants, het mooie zwemparadijs of de spa. En voor de kleintjes is er een smaakvolle indoor speeltuin.

Prachtige omgeving

Het park ligt aan de randen van het Veerse Meer. Een bijzonder natuurgebied. Maar ook dé plek om te zeilen, surfen, zwemmen, duiken, waterskiën, suppen, kanoën en vissen. Rond het Veerse Meer kun je prachtig fietsen en wandelen. Het historische stadje Veere en de Zeeuwse steden Middelburg, Goes en Vlissingen liggen vlakbij. En met zo’n 650 kilometer Zeeuwse kust is er altijd een strand dichtbij.

Plan Waterpark Veerse Meer Nieuw

Het plan voorziet in een park dat de regio van nature versterkt door kwaliteit in landschap, accommodaties, bedrijfsvoering en recreatief aanbod. Dit kan door een vergroting van het huidige park van 57 hectare tot 89 hectare. Daarnaast is de planning om 14 hectare onbebouwd en openbaar natuurgebied toe te voegen. Op het park zelf wordt 10 hectare natuur en 15 hectare water ingevoegd. De recreatieverblijven komen verder uit elkaar te liggen. u staan er 24 overnachtingsunits per hectare, dat worden er 10 per hectare. Naast de bestaande 65 recreatiewoningen, worden er voor gasten 800 recreatiewoningen en 22 appartementen gebouwd. Voor het personeel komen er 8 woningen. Dit aantal past bij het park dat we voor ogen hebben en is minder dan nu in het huidige bestemmingsplan voorzien.

Meer informatie

Bekijk hier een overzicht van alle informatie- en participatiemomenten. Meer gemeentelijke informatie over het project, inclusief procedures, verkeersonderzoeken, participatie en bestemmingsplan, is te vinden op www.middelburg.nl/wvm

Tijdlijn

1972

Opening camping De Witte Raaf

Met 1.000 plekken voor caravans en tenten, een kantine, een bar, een winkel en een discotheek.
1995

Nieuwe eigenaar De Witte Raaf

Planvorming voor uitbreiding van het vakantiepark start.
2008

Uitbreiding De Witte Raaf tot Waterpark Veerse Meer goedgekeurd via art. 19 procedure

Volgens het bestemmingsplan worden 118 recreatiewoningen, 765 chalets of stacaravans, 241 toercampingplaatsen, een jachthaven met 246 ligplaatsen waarop men ook mag overnachten, toegestaan. Dat geeft totaal 1.370 overnachtingseenheden. Tevens worden uitgebreide centrumvoorzieningen toegestaan met groot overdekt zwemparadijs, overdekt speelparadijs, 2 restaurants, bowling, supermarkt en met een eigen warmtekracht centrale. De naam verandert naar Waterpark Veerse Meer.
2010

Bouw Waterpark Veerse Meer gestart

De bouw start op het Waterpark. Eerst worden er 52 recreatiewoningen en 13 chalets gebouwd en verkocht. De toercampingplaatsen worden, inclusief installaties, aangelegd. Er komen wegen, riolering en leidingen en de voorbereiding voor kavels voor overige recreatiewoningen en chalets start. Ook begint men met de bouw van het grote centrumgebouw en het grote sanitairgebouw bij de toercampingplaatsen. Tijdens deze periode wordt de exploitatie van de camping geleidelijk verminderd om de bouw mogelijk te maken.
2014

Vaststelling Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Nu worden grotere centrumvoorzieningen toegestaan, meer recreatiewoningen en minder chalets; totaal 180 recreatiewoningen, 668 chalets of stacaravans, 241 toercamping plaatsen, in en om jachthaven 246 ligplaatsen. Totaal 1.335 overnachtingseenheden.
2015

Faillissement van Waterpark Veerse Meer

Alle bouwactiviteiten op het park stoppen bij gebrek aan middelen. Een faillissement volgt. Het Waterpark komt onder beheer van een curator. Deze zet de exploitatie van de camping op een laag pitje, ook het aantal verhuurde stacaravanplaatsen wordt geleidelijk verminderd. De curator probeert een oplossing te vinden voor de vele schulden en hypotheken op de verschillende delen van het Waterpark. Er zijn zes partijen die bieden op de failliete boedel en op delen van het park. Driestar wordt in 2017 benaderd om te kijken of zij een complete oplossing voor alle schuldeisers en de gemeente kan bieden met een bod op het totale park en met de vraag of zij op deze plek een vergelijkbaar ruimtelijk aantrekkelijk park zoals Hof van Saksen kan realiseren.
2018

Driestar neemt Waterpark Veerse Meer over

Begin 2018 maakt Driestar een nieuw plan voor een natuurlijk, duurzaam en buitengewoon Zeeuws park. Daarbij wordt een indicatieve terreinindeling gemaakt en een beschrijving hoe het plan eruit zal zien en hoe het zal opereren. Dit plan wordt in september 2018 door het College van B&W ondersteund. Op 8 oktober 2018 stemt de gemeenteraad van Middelburg hiermee in en geeft een verklaring van geen wensen of bedenkingen m.b.t. het plan af. Er worden afspraken tussen de gemeente Middelburg en Driestar vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Hierna neemt Driestar de gronden en activa van Waterpark Veerse Meer over in december 2018.
2019

Onderzoek, planvorming en participatie

Er worden in 2019 veel onderzoeken op en rondom het terrein uitgevoerd. Bodemonderzoek, natuuronderzoek, onderzoek naar verwarmen met bodemenergie en een groot verkeersonderzoek. De voorbereidingen voor het nieuwe plan gaan verder met de keuze van een landschapsarchitect; er wordt aan landschapsarchitecten opdracht gegeven voor een schetsontwerp. Uiteindelijk valt de keuze op KuiperCompagnons. Die hebben een schetsontwerp gemaakt op basis van het originele landschap dat in de 60-er jaren, toen het Veerse Meer nog zee was en het landschap ter plekke bestond uit schorren en slikken. Tevens sluiten zij aan bij het plan uit 1960 van de landschapsarchitect Nico de Jonge van Staasbosbeheer met grote robuuste bosvlakken rondom het Veerse Meer. De landschapsarchitect gaat in gesprek met de Expertgroep landschap waarin de Zeeuwse Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, Waterschap, Natuurmonumenten en de provincie deelnemen. In november en december zijn er dialoogsessies met bewoners uit Arnemuiden en omliggende gemeenten over het landschap en over het verkeer.
2020

Bestemmingsplan procedure

In mei 2020 vond een digitale informatieavond plaats. Hierin werd een verder uitgewerkt plan gepubliceerd. Voor dit nieuwe plan wordt in 2020 een bestemmingsplanprocedure doorlopen, van voorontwerp, inspraak, ontwerp bestemmingsplan, zienswijzen tot uiteindelijk vaststelling in de gemeenteraad.

Natuurlijk

Een park met natuurlijke ruimte. In lijn met de Zeeuwse visie, is het park in balans met de natuur. 

Duurzaam

Een park voor de toekomst. Waar natuur, milieu en cultuur belangrijk zijn. Bij de bouw en aanleg, maar ook straks in de exploitatie.

Buitengewoon

Een buitengewoon park in Zeeland. Dat zowel Zeeuwen als gasten unieke kansen biedt. Nu en in de toekomst.