Een nieuw begin!

Waterpark Veerse Meer: natuurlijk, duurzaam en buitengewoon

Aan het Veerse Meer, op de plek van camping de Witte Raaf en het huidige Waterpark Veerse Meer, komt een buitengewoon park. Natuurlijk en duurzaam. Waar gasten, aan de oevers van het Veerse Meer, beleven, genieten en nieuwe energie opdoen.

Groen en water staan centraal in het nieuwe plan voor het Waterpark Veerse Meer. Het Plan Waterpark Veerse Meer Nieuw gaat uit van het vergroten van het park qua oppervlakte en het verkleinen van het aantal overnachtingseenheden. Hierdoor vallen de woningen straks weg in de omgeving. Er ontstaat ruimte voor extra openbare fiets- en wandelroutes door nieuw natuurgebied. Het nieuwe plan gaat momenteel uit van 895 recreatieverblijven in plaats van de 1.335 overnachtingseenheden die momenteel volgens het huidige bestemmingsplan zijn toegestaan. Voor personeel en stagiaires komen er 8 woningen.

Natuurlijk

Een park met natuurlijke ruimte. In lijn met de Zeeuwse visie, is het park in balans met de natuur. 

Duurzaam

Een park voor de toekomst. Waar natuur, milieu en cultuur belangrijk zijn. Bij de bouw en aanleg, maar ook straks in de exploitatie.

Buitengewoon

Een buitengewoon park in Zeeland. Dat zowel Zeeuwen als gasten unieke kansen biedt. Nu en in de toekomst.

Een groot project, met een groot effect op de omgeving.

De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Maar er bestaan ook zorgen over het verkeer en de gevolgen voor natuur en landschap. Ondertussen zijn de verkeersonderzoeken klaar. Bekijk de resultaten.

In een serie dialooggesprekken zijn we in gesprek gegaan over de verschillende uitdagingen. Als afsluiting van dit deel van de participatie stond er op 6 april 2020 een bijeenkomst gepland. Deze kon door het coronavirus niet doorgaan. In verband daarmee is er voor gekozen dit deel van de participatie op een digitale manier af te sluiten.

Bekijk hier een overzicht van alle informatie- en participatiemomenten. 

De verrekijker

De verrekijker

Jacco van Leeuwen kijkt door de verrekijker naar een waterrijk gebied. Hij ziet niet alleen veel water, maar vooral heel veel kansen.

Lees verder

Terugkijken recente informatieavond Waterpark Veerse Meer

Terugkijken recente informatieavond Waterpark Veerse Meer

De digitale informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan van het nieuwe plan Waterpark Veerse Meer was op 20 januari 2021. De gemeente Middelburg gaf informatie over de procedurele ontwikkelingen sinds mei 2020, een verkeersdeskundige over de verkeersonderzoeken en ontwikkelaar Driestar over het actuele ontwerpbestemmingsplan.

Lees verder

De verrekijker

De verrekijker

Een plan beoordelen is moeilijker dan je denkt. Waar moet je op letten, wat kan volgens jou beter en waarom? Je advies moet helder, concreet en realistisch zijn. Het ontwerp van Driestar voor de herontwikkeling van het Waterpark Veerse Meer is door verschillende ogen gelezen. Voor alle partijen was de natuurlijke omgeving de inspiratiebron.

Lees verder