Skip to main content
Een nieuw begin!

Waterpark Veerse Meer: natuurlijk, duurzaam en buitengewoon

Aan het Veerse Meer, op de plek van camping de Witte Raaf en het huidige Waterpark Veerse Meer, komt een buitengewoon park. Natuurlijk en duurzaam. Waar gasten, aan de oevers van het Veerse Meer, beleven, genieten en nieuwe energie opdoen.

Groen en water staan centraal in het nieuwe plan voor het Waterpark Veerse Meer. Het Plan Waterpark Veerse Meer Nieuw gaat uit van het vergroten van het park qua oppervlakte en het verkleinen van het aantal overnachtingseenheden. Hierdoor vallen de woningen straks weg in de omgeving. Er ontstaat ruimte voor extra openbare fiets- en wandelroutes door nieuw natuurgebied. Het nieuwe plan gaat momenteel uit van 895 recreatieverblijven in plaats van de 1.335 overnachtingseenheden die momenteel volgens het huidige bestemmingsplan zijn toegestaan. Voor personeel en stagiaires komen er 8 woningen.

Natuurlijk

Een park met natuurlijke ruimte. In lijn met de Zeeuwse visie, is het park in balans met de natuur. 

Duurzaam

Een park voor de toekomst. Waar natuur, milieu en cultuur belangrijk zijn. Bij de bouw en aanleg, maar ook straks in de exploitatie.

Buitengewoon

Een buitengewoon park in Zeeland. Dat zowel Zeeuwen als gasten unieke kansen biedt. Nu en in de toekomst.

Een groot project, met een groot effect op de omgeving.

De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Maar er bestaan ook zorgen over het verkeer en de gevolgen voor natuur en landschap. Ondertussen zijn de verkeersonderzoeken klaar. Bekijk de resultaten.

In een serie dialooggesprekken zijn we in gesprek gegaan over de verschillende uitdagingen. Als afsluiting van dit deel van de participatie stond er op 6 april 2020 een bijeenkomst gepland. Deze kon door het coronavirus niet doorgaan. In verband daarmee is er voor gekozen dit deel van de participatie op een digitale manier af te sluiten.

Bekijk hier een overzicht van alle informatie- en participatiemomenten. 

Waterpark Veerse Meer ontwikkeling gaat door!

De Raad van State besloot vandaag dat het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer onherroepelijk is. Driestar, eigenaar en ontwikkelaar van Waterpark Veerse Meer, kan nu officieel van start gaan met de verdere uitwerking en uitvoering van het plan voor een nieuw Waterpark Veerse Meer.

PZC artikel vliegveld Midden-Zeeland

Baan vliegveld Midden Zeeland wordt gedraaid. De nieuwe baan ligt straks van noordoost naar zuidwest: als je op de klok kijkt, van 2 naar 8 uur.

De verrekijker

Klaas van de Ketterij kijkt door de verrekijker naar de omgeving van het vakantiepark. Het valt hem op dat toerisme en natuur steeds beter gecombineerd wordt.