Verdiepende commissie ‘Waterpark Veerse Meer’

18 september

De gemeente Middelburg nodigt u graag uit voor een verdiepende raadscommissie over Waterpark Veerse Meer. Het plan van Driestar om aan het Veerse Meer een grootschalig recreatiepark te ontwikkelen, leeft onder raadsleden, inwoners en andere belanghebbenden.
Er zijn veel vragen en inwoners hebben hun zorgen geuit over o.a. verkeer, de effecten op de natuur en de leefbaarheid in het dorp. Uit gesprekken met raadsleden en inwoners blijkt dat er behoefte is aan duidelijke informatie over de plannen, exacte feiten en cijfers, de juridische procedure met bijhorende inspraakmomenten. Ook leven er vragen over de manier waarop de gemeente en Driestar, inwoners en andere belanghebbenden meenemen in dit traject. Waarover kunnen zij bijvoorbeeld meedenken en wat staat al vast?

Doel en opzet van de avond
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst op 18 september informeren we u over:
• Het proces tot nu toe: wat heeft de gemeenteraad besloten en wat is de huidige bestemming van het gebied?;
• De procedure: Hoe ziet de wettelijke procedure eruit en welke officiële momenten zijn er om uw bezwaren duidelijk te maken?;
• De feiten en cijfers: hoeveel huizen en welke voorzieningen komen er op het park, per fase?;
• Communicatie-en participatieproces: Op welke momenten en manieren informeren we u en betrekken we belanghebbenden bij de plannen?

Het tweede deel van de bijeenkomst is (deels) interactief. Klara Venema van de gemeente Middelburg neemt u mee in de uitkomsten van de gesprekken tot nu toe. Wat leeft er onder de inwoners? Wat zijn de grootste knelpunten? En op welke manier worden inwoners en belanghebbenden verder geïnformeerd en betrokken bij de plannen? Waarover kunnen zij meepraten en waarover niet?
Na deze uitleg willen we samen met u aan de slag. Na deze avond hopen we helderheid te hebben over wederzijdse verwachtingen rondom het participatieproces.

Programma
19.00 uur: Inloop met koffie / thee
19.30 uur: Welkom -door Piet Kraan, commissievoorzitter
19.35 uur: Opening en toelichting stand van zaken en procedure door Chris Simons, wethouder
19.50 uur: Presentatie plannen door GerroVonk, directeur Driestar
20.10 uur: Vragenronde
20.30 uur: Pauze
20.45 uur: Communicatie-& participatieproces door Klara Venema, gemeente Middelburg
21.00 uur: Samen aan de slag
22.00 uur: Afsluiting met aansluitend hapje / drankje
22.30 uur: Einde

De avond zal plaatsvinden bij het waterschapkantoor de Scheldestromen, Kanaalweg 1.

Aanmelden
In verband met voorbereidingen vragen we u om aan te melden.
Dat kan tot en met vrijdag 13 september, via griffie@middelburg.nl

Bron: https://middelburgers.nl/verdiepende-commissie-waterpark-veerse-meer-op-18-september-2019/